آیا گوگل مقالات ترجمه شده را کپی در نظر می گیرد؟

  • 1396/5/9
  • 720
در قسمت اول از سری آموزش های سئو در 60 ثانیه قصد داریم درباره ترجمه مقالات از سایت های خارجی صحبت کنیم.