گوگل برخی از انواع پیش بینی را از تکمیل خودکار خود حذف کرد

  • 1397/2/6
  • 522
حذف پیش بینی تکمیل خودکار گوگل

این سیاست در هفته های آینده ، پیش بینی جستجو های زیر را تحت پوشش قرار می دهد

- پیش بینی هایی که به لحاظ منطقی به مثابه نفرت یا سوء استفاده از افراد یا گروه ها در نظر گرفته می شوند

- پیش‌بینی‌ها که به نظر می‌رسد طرفدار خشونت  و یا قساوت هستند و یا قربانیان را بی‌ارزش می‌کنند.

گوگل یادآور شد در صورت ذکر منبع مثلا یک شعر یا عنوان کتاب ، پیش بینی تکمیل خودکار همچنان حفظ می شود.

علاوه بر این ،  سیاست فعلی گوگل در رابطه با تکمیل خودکار ، پیش بینی ها علیه موارد زیر را پوشش می دهد.

 

مسابقه

منشاء قومی

دین

معلولیت

جنسيت

سن

ملیت

وضعیت سربازی

گرایش جنسی

هویت جنسیتی